Sản phẩm gán với thẻ 'bệt vệ sinh'

Bệt liền khối cao cấp A-089

Mã sản phẩm: A-089 Kích thước : 690*370*770mm S-Trap: 300mm Bảo hành 10 năm men sứ. 5 năm phụ kiện
Gọi để biết giá

BỒN CẦU 1 KHỐI NEGIN A-056

Mã sản phẩm: A-056 Kích thước : 700*370*760mm P-Trap: 180mm S-Trap: 250/300mm Bảo hành 10 năm men sứ. 5 năm phụ kiện
Gọi để biết giá

BỒN CẦU 1 KHỐI NEGIN A-123

Mã sản phẩm: A-123 Kích thước : 710*365*715mm S-Trap: 300mm Bảo hành 10 năm men sứ. 5 năm phụ kiện

BỒN CẦU 1 KHỐI NEGIN A-130

Mã sản phẩm: A-130 Kích thước : 720*390*650mm S-Trap: 300mm Bảo hành 10 năm men sứ. 5 năm phụ kiện
Gọi để biết giá

BỒN CẦU 1 KHỐI NEGIN A-131

Mã sản phẩm: A-131 Kích thước : 680*370*750mm S-Trap: 300mm Bảo hành 10 năm men sứ. 5 năm phụ kiện
Gọi để biết giá